जानुका सुवेदी

 

 

ठेगाना :काठमाण्डाै

पद :  जिल्ला समन्वय अधिकारी

कार्यालय : जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय

सम्पर्क टेलिफोन : ०६९-५२०१४४

मोबाइल नं : ९८५७६३९२२२

ईमेलः jsubediwagle@gmail.com

Skip to toolbar