जिल्ला समन्वय समिति गोरखाको आयोजनामा गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्ला समन्वय समितिको सहभागितामा असल अभ्यास आदान प्रदान सम्बन्धी अन्तर जिल्ला स्तरीय समन्वयात्मक बैठक एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी हदै जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका प्रमुख,उप-प्रमुख र समन्वय अधिकारी ।

Skip to toolbar