कर्मचारी विवरण सम्बन्धमा |

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय म्याग्दी र यस कार्यालय अन्तर्गतका ३५ गाविस कार्यालयहरु एवं जिल्ला प्राविधिक कार्यालय म्याग्दीमा कार्यरत निजामती कर्मचारीको विवरण हेर्न यहाँ  क्लिक् गर्नुहोस् |

Skip to toolbar