सूचना प्रविधि सम्बन्धी तालिमका केही झलक

जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागी संचालन गरिएको ४ दिने सूचना प्रविधि सम्बन्धी तालिमका केही झलकहरु ।

Skip to toolbar