एकिकृत योजना तर्जुमा समितिको बैठकका केही झलक

एकिकृत योजना तर्जुमा समितिको बैठकका केही झलकहरु

DSC06892 DSC06884 DSC06883 DSC06882 DSC06878 DSC06875 DSC06873 DSC06872 DSC06866 DSC06862 DSC06859 DSC06856 DSC06855

 

Skip to toolbar