स्वत प्रकाशन(दोस्रो त्रैमासिक )

शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
स्वत प्रकाशन(दोस्रो त्रैमासिक ) प्रकाशन २०७७/१०/०३ प्रशासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ र सुचनाको हक सम्वन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको २०७७ कार्तिक मंसीर र पौष महिनामा सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण

Skip to toolbar