सम्पर्क

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

तपाईंको नाम (जरूरी)

तपाईंको ईमेल (जरूरी)

तपाईंको फोन (जरूरी)

विषय

तपाईंको सन्देश

[recaptcha id:recaptcha class:recaptcha]

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

सुचना अधिकारी

ठेगाना: वेनी बजार, म्याग्दी

फोन: ०६९-५२०३८२

ईमेल: info.dccmyagdi@gmail.com

नक्सा

28°20'32.51"N, 83°33'52.23"E


Skip to toolbar