संगठनात्मक स्वरुप

जिल्ला विकास समितिकों कार्यालय म्याग्दीको बिध्यमान संगठनात्मक  स्वरूप यस प्रकार छ |

 


Skip to toolbar