कर तथा शुल्कहरु


आ.व. २०७३/७४ को जिल्ला दर रेट

जिल्ला दर रेट निर्धारण समिति म्याग्दीद्वारा आ.व. २०७३/०७४ को लागि निर्धारण गरिएको जिल्ला दर रेट हेर्न यहाँ  क्लिक गर्नुहोस |आ.व. २०७२/७३को जिल्ला दर-रेट

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय  / जिल्ला प्राविधिक कार्यालय  म्याग्दीद्वारा आ.व. २०७२/७३को लागि निर्धारण भएको जिल्ला दर-रेट Skip to toolbar