निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गतका योजना सम्बन्धि जानकारी |

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) नियमावली, २०७१को नियम ३ बमोजिमको निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम निर्देशन तथा व्यवस्थापन समितिका संयोजक माननीय नवराज शर्मा ज्यूको संयोजकत्वमा मिति २०७३/०८/२६ गते  बसेको बैठकबाट आ.व. ०७३/०७४ मा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत संचालन हुने गरी २४ (चौविस) वटा योजना/कार्यक्रम  स्वीकृत भई निर्णयानुसार बजेट समेत विनियोजन भएको जानकारी गराइन्छ | उक्त योजना / कार्यक्रमहरुको विवरण   यहाँ क्लिक गरी  हेर्न सकिन्छ |

Skip to toolbar