वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
आ.व. २०७२/७३ को वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन २०७३-०४-30 योजना र सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालयद्वारा आयोजित आ. व. २०७२/०७३ मा सन्चालित योजना तथा कार्यक्रमहरुको वार्षिक समिक्षा गोष्ठीको प्रतिवेदन |  
आ.व. ०७१-०७२ बार्षिक समिक्षा प्रतिबेदन वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन २०७२-०५-१० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. ०७१-०७२ बार्षिक समिक्षा प्रतिबेदन
आ.व. ०७०/०७१ बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन २०७१-०५-०७ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. ०७०-०७१ बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन
आ.व. ०६९-७० बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन २०७०-०५-०६ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. ०६९/७० बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन
Skip to toolbar