गुरु योजना


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
D-WASH Plan Myagdi गुरु योजना २०७२-०६-०१ WASH Unit Myagdi विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
D-WASH Plan Myagdi
जिल्ला यातायात गुरु योजना गुरु योजना सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
म्याग्दी जिल्लाको यातायात गुरु योजना
उद्यम विकास रणनिति गुरु योजना २०७१-०३-१८ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समिति म्याग्दीको उधम विकास रणनीतिक योजना
जिल्ला क्षमता विकास योजना गुरु योजना २०७२-०६-१४ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
तिन बर्षे क्षमता विकास योजना
Skip to toolbar